Терміни перезарядки вогнегасників

Терміни перезарядки вогнегасників та проходження технічного огляду залежать від умов експлуатації вогнегасника і від виду використовуваної вогнегасної речовини. Раз на рік вогнегасники повинні проходити огляд із записом у картці перевірки. 1 раз в 5 років все вогнегасники підлягають обов'язковій перезарядці.

Порошкові вогнегасники: при щорічному технічному огляді в першу чергу перевіряють тиск в манометрі, розбирають, і виробляють перевірку основних експлуатаційних параметрів вогнегасного порошку (зовнішній вигляд, наявність грудок, сипучість при пересипанні, можливість руйнування невеликих грудок до пилоподібного стану при їх падінні з висоти 20 см , вміст вологи і дисперсність). У тому випадку, якщо хоча б по одному з параметрів порошок не задовольняє вимогам нормативної і технічної документації вогнегасники необхідно перезарядити.

Вуглекислотні вогнегасники: при щорічному технічному огляді перевіряють балон на витік СО2 шляхом зважування, при зниженні маси вуглекислоти більш ніж на 5% вогнегасник підлягає перезарядці. 1 раз в 5 років всі вуглекислотні вогнегасники повинні проходити технічне опосвідчення і перезарядку.

Всі вогнегасники повинні регулярно проходити періодичне технічне обслуговування згідно вимог ДСТУ 4297-2004 та НАПБ.01.008-2004. (Технічне обслуговування вогнегасника - це комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності для очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або прийняття рішення про ремонт або зняття його з експлуатації.)

По перезарядці (технічному обслуговуванню) номер телефону цеху перезарядки вогнегасників : +380443910663

© Електротехнічна лабораторія 'ЕТЛ - 112'
2008 - 2022
phoneearth