Вимірювання опору петлі «фаза-нуль» в установках до 1000 В

Відповідно до ПТЕЕС для контролю чутливості захистів до однофазних замикань

на землю в установках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю слід виконувати

вимірювання опору петлі "фаза-нуль".

Вимірювання опору петлі "фаза-нуль" і струмів однофазних замикань

проводиться з метою перевірки часових параметрів спрацювання

пристроїв захисту електрообладнання від надструмів при замиканні фази на корпус.

За виміряним повного опору петлі "фаза-нуль" визначається струм однофазного

короткого замикання. За отриманою розрахунком величину цього струму визначається

час спрацьовування захисного апарату. При прямих вимірюваннях струмів однофазних

замикань час спрацьовування захисного апарату визначається за вимірюваною величиною

цього струму. Цей час має відповідати вимогам пункту 1.7.79 ПУЕ по захисту від ураження

електричним струмом при непрямих дотики шляхом автоматичного відключення живлення.

Вимірювання опору петлі "фаза-нуль" і струмів однофазних замикань проводяться:

  • перед прийманням електрообладнання в експлуатацію;
  • в терміни, визначені графіком планово-попереджувальних ремонтів;
  • після капітального ремонту електроустаткування.

Вимір повного опору кола замикання (кола «фаза-нуль») має здійснюватися

не рідше одного разу на 6 років.

© Електротехнічна лабораторія 'ЕТЛ - 112'
2008 - 2022
phoneearth